2022 Yılı ÖTV Muafiyeti

ötv indirimli, ötv muafiyetli fiyat listesi

Engelli bireylerin araç sahibi olmasını kolaylaştırmak adına yapılan ÖTV muafiyeti uygulaması, ciddi anlamda bir fiyat avantajı sağlar. ÖTV indirimli engelli araç fiyatlarından yararlanmak için bazı şartlar sağlanmalıdır. Yasal prosedürlerin eksiksiz yerine getirilmesi ile belirli bir limite kadar birçok marka ve model araca sahip olman mümkündür.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Muafiyeti Nedir?

ÖTV düzenlemesi, belirli mallar ve ürünler için yaptığın harcamaya dahil edilen bir vergidir. Her ne kadar ilk satıcı ya da ithalatçı tarafından ÖTV ödense de satıcı ödediği vergiyi fiyata yansıtacağı için daha fazla ücret ödemen gerekebilir. %90’ın üzerinde engelli oldukları rapor ile sabit olan kişilerin ÖTV’siz araç almasını sağlayan düzenleme ÖTV muafiyeti olarak adlandırılır.

2022 ÖTV Muafiyeti Üst Limiti Ne Oldu?

ÖTV muafiyeti engelli araç limiti her sene yeniden belirlenir. Burada amaç aşırı yüksek fiyatlı araçlardan ziyade ihtiyaca yönelik olarak bir taşıt satın alınması ve uygulamanın amacı dışına çıkmamasıdır. Ötvsiz araç 2022 yılında üst limitte 450 bin beş yüz Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu tutara vergiler dahildir. Engelli bir birey bu tutarın üzerinde bir araç satın aldığı takdirde ÖTV muafiyetinden yararlanamaz.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Ne Kadardır ve Nasıl Hesaplanır?

Özel Tüketim Vergisi hesaplamalarında motor hacmi ve ÖTV matrahı dikkate alınır. ÖTV matrah tutarları ve vergi dilimleri, silindir hacmi 1600 cm³’e kadar olan araçlarda şu şekildedir:

 • Matrahı 120 bin Türk lirasına kadar olan araçlar %45’lik
 • 120 bin ve 150 bin Türk lirası arasında olan araçlar %50’lik
 • 150 bin ve 170 bin Türk lirası arasında olan araçlar %60’lık
 • 175 bin ve 200 bin Türk lirası arasında olan araçlar %70’lik
 • 200 bin Türk lirası ve üzeri araçlar %80’lik vergi diliminde yer alır.

Örneğin; tutarı 120 bin olan bir araç için ödenecek ÖTV tutarı 54 bin Türk lirasıdır. Buradaki sonuç 120 binin 45 (vergi dilimi) ile çarpılması neticesinde çıkan tutarın, 100’e bölünmesiyle hesaplanır.

Silindir hacmi 1600 ve 2000 cm³ arası olan araçlarda ise şu şekilde bir vergilendirme söz konusudur:

 • ÖTV matrah değeri 130 bin Türk lirasını aşmayan araçlar %45’lik vergi dilimine tabiidir.
 • 170 bin Türk lirasına kadar olan araçlar, %130’luk vergi dilimine tabiidir.
 • 170 bin Türk lirası ve üzeri araçlar, %150’lik vergi dilimine tabiidir.

Motor silindir hacmi 2000 cm³’ün üzerinde olan araçlarda ÖTV matrahı sınırsız olarak belirlenir ve %220’lik vergi dilimine göre hesaplama yapılır.

Araç ÖTV Muafiyeti Kimleri Kapsıyor?

Engel oranı %90’ın üzerinde olan kişiler, ÖTV muafiyeti kapsamındadır. Çocuklar için düzenlenen Özel Gereksinim Raporu’nda eğer “Özel koşul gereksinimi vardır.” ifadesi geçiyorsa yaşı 18’den küçük olan engelli bireyler de muafiyet hakkından yararlanır. Engel oranı %90’ın altında olan kişiler, araç içerisinde yapılacak düzenlemelerle taşıt kullanabileceğini sağlık raporuyla belgelerse ÖTV istisnasına hak kazanır. Bu düzenlemeler ile debriyaj, gaz, fren gibi aksamlar fiziksel problemin ya da uzuv eksikliğinin durumuna göre şekillendirilir.

ÖTV Muafiyeti Kapsamında Araç Satın Alma Şartları Nelerdir?

ÖTV muafiyetinden yararlanarak yeni bir araç satın alma şartlarının başında, engel durumunu hastane raporuyla belgelemen gelir. Bu raporun bir devlet hastanesinden alınması şarttır. Rapor süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilmektedir. 18 yaşından küçük engelli bireylerin ÖTV muafiyeti kapsamındaki araç alım işlemlerine, ebeveynler tarafından muvafakatname verilmelidir. Kişinin zihinsel engeli varsa vasi ataması yapılmalıdır.

ÖTV muafiyeti kapsamındaki araç, satın alınma tarihinden itibaren beş yıl içerisinde satılırsa ÖTV ödemesinin yapılması gerekir. Beş yıl sonra yapılan satış işlemlerinde ise ÖTV ödenmesine gerek yoktur. Satın alınan aracın deprem, heyelan gibi doğa olayları sonucunda ya da bir trafik kazası neticesinde kullanılamaz hale gelmesi durumunda beş yıl şartı aranmaz. Bu gibi durumlarda aracın satın alındığı tarihin üzerinden beş yıl geçmese de muafiyet kapsamında yeni bir araç satın alınabilir.

ÖTV Muafiyetiyle Araç Satın Almak için Fiyat Sınırlaması Nedir?

2021 ÖTV muafiyetli fiyat listesinde uygulanan üst limit ile 2022 yılındaki birbirinden farklıdır. 2022 engelli araç limiti ne kadar olacak diye merak edenler için sene başında gerekli açıklama yapılmış ve tutar 450 bin 500 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Almayı planladığın aracın fiyatı vergileriyle beraber bu tutarı geçerse muafiyetten yararlanma şansın yoktur.

ÖTV Muafiyetiyle Alınan Araç için Ayrı Bir Ehliyet Gerekir mi?

2021 engelli araç fiyatlarından yararlanmak isteyen kişilerin engel derecesi %90 ve üzerinde ise ayrı bir ehliyete gerek yoktur. %90’ın altında bir engel derecesine sahip olan kişilerin ise mevcut ehliyetine, hangi tertibatlara sahip araçları kullanabileceğine dair kodlar işlenmelidir. Bu kodlar sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporlarında belirlenir.

ÖTV Muafiyetiyle Alınan Otomobilleri Kimler Kullanabilir?

ÖTV’siz araç fiyatlarından yararlanılarak alınan taşıtların kullanımı belirli kişilerle sınırlıdır. Aracı satın alan kişinin taşıt kullanmasının mümkün olmadığı durumlarda, üçüncü dereceye kadar yakınlar devreye girer. Taşıt sahibinin üçüncü dereceye kadar akrabaları, B sınıfı ehliyete sahip olmaları durumunda kullanıcı olabilir. Bunun yanı sıra sigortalı olarak çalıştırmak şartıyla özel şöför de tutulabilir.

İlave tertibatlara sahip taşıtlar da kişinin akrabaları tarafından kullanılabilir fakat burada özel bir şart vardır. Engeli bulunmayan kişiler için tasarlanan araçların donanımında herhangi bir değişiklik yapılmadan ilave aparatlarla engelli kullanımına uygun hale getirilmesi ilk koşuldur. Aynı zamanda bu durumun belgelerle ispatlanması da şarttır. Bu şartları sağladığı yetkili kuruluşlardan alınan belgelerle kanıtlanan araçlar hem araç sahibi engelli birey tarafından hem de onun üçüncü dereceye kadar olan yakınları tarafından kullanılabilir.

Engelli Vatandaşların Yakınları için ÖTV indirimi Var mıdır?

ÖTV indirimli araç satın alma hakkı sadece engelli vatandaşlara tanınan bir haktır. Bu nedenle engelli yakınları bu haktan yararlanamaz. Yukarıda belirtilen özel gereksinimli çocuk sahibi olma ya da zihinsel engelli ve 18 yaşından küçük bireylerin yakını olma durumlarında ise yalnızca vasi sıfatıyla taşıtla ilgili yetki sahibi olunabilir. 2022 ÖTV indirimi şehit yakınlarına da sağlanır. Şehit olan kişinin eşi, çocukları; eş ve çocuk bulunmaması halinde anne ve babası, bu haktan bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilir.

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) İstisnası Nedir? ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) Beyanname Süresi

Sıfır engelli araç fiyatlarında uygulanan ÖTV istisnası farklı durumlarda da söz konusu olabilir. Bunlardan biri ticari amaçlı olarak kullanılan taşıtlar için geçerlidir. Otobüs, kamyon, minibüs gibi araçlardan ÖTV alınmaz. İthalat ve ihracat süreçlerinde de istisna uygulanır. ÖTV beyannamesinin verilme süresi vergiye konu olan mallara göre değişiklik gösterir. Buna göre:

 • I sayılı liste için vergilendirme dönemini takip eden onuncu günün akşamı beyanname verilmelidir.
 • II sayılı listede iktisap tarihi esas alınır. İktisap işlemleri gerçekleşmeden önce beyanname verilmelidir.
 • II sayılı listede yer almasına rağmen kayıt ve tescil zorunluluğu olmayan mallar ile III ve IV sayılı listelerde yer alanlar için vergilendirme dönemini takip eden ayın on beşinci gününe kadar beyanname verilmelidir.

ÖTV indiriminden yararlanarak satın aldığın aracı, beş yıl kullandıktan sonra satmak için Otonakit en doğru adrestir. Bir Borusan Holding kuruluşu olan Otonakit, online fiyat teklifi sunar. Hemen aracının bilgilerini gir ve en uygun fiyat teklifini al.Arabam Kaç Para

Etiketler