Araba Park Etme Teknikleri Nelerdir?

park etmek

Otomobiller, ulaşım zincirinde en çok yer alan araçlardan biridir. Otomobillerin kullanılması kimi sürücülere kompleks ve zahmetli gelebilir. Fakat esasında tıpkı bisiklet sürmek gibi olan araba sürmenin öğrenildiğinde unutulması uzun sürer. Araba sürmek belirli ve sıralı aşamalara dayandığından, ve bu aşamalar da sürekli olarak aynı kaldığından, araba sürmek bir kere öğrenildiğinde, uzun süreler boyunca unutulmaz ve tekrardan öğrenilmesi gerekmez. Fakat araba sürmenin bazı karmaşık yönleri vardır. Sürücülerin zorlandığı noktalardan biri de park etmektir. Park etmek, duruş pozisyonuna geçecek bir aracın uygun bir yere konumlandırılmasıdır. Bir aracı çalıştırıp düz ya da kavşaklı bir yolda gitmeye nazaran, küçük hareketlerin bile etkisinin büyük olması nedeniyle park etmek, dikkat edilmesi gereken işlemlerdendir.

Park Çeşitleri Nelerdir?

Günlük hayatta otomobillerin farklı yerlere park edilmesi gerekebilir. Birden fazla sayıda otomobil park etme yöntemi bulunur. Bu yöntemlerin bu denli çeşitli olmasının en büyük nedeni sürücülerin park ettikleri alanların her zaman aynı olmamasıdır. Bir park yöntemini diğerlerinden ayıran en önemli unsur parkın yapılacağı alandır. Park yöntemleri, hareket şekillerine göre isimlendirilir ve bu hareketler de parkın yapılacağı alana göre belirlenir. Günümüzde yaygın olarak kullanılan park etme teknikleri şu şekildedir:

● Paralel park etme

● Dikey park etme

● Geri geri park etme

● Düz park etme

Paralel Park Etme Tekniği

Araç sürücüleri arasından, belki de yapım aşamasında en çok zorlanılan park yöntemidir. Paralel park etme, yatay park etme olarak da bilinir. Park edilmiş iki aracın arasındaki boşluğa aracı park edebilmek için kullanılan park tekniğidir. Pratik ya da diğer adıyla yatay park etmede, diğer tekniklere nazaran daha çok sayıda işlem vardır. Bu işlemlerin her birinin sırayla yapılması gerekir. Mesafelerin daha dikkatli bir şekilde hesaplanıp aracın uygun şekilde hizalandırılması paralel park etme tekniğinin en önemli aşamalarındandır. Herhangi bir kazayı önleyebilmek amacıyla, sürücülerin yatay park etme pratiği yapmadan park etmeye çalışmamaları gerekir. Paralel ya da yatay park tekniğinde uygulanması gereken aşamalar şu şekildedir:

1. Park edilecek yerin, yani iki araç arasında bulunan boşluğun, sürülen araçtan en an 1 ya da 2 metre daha geniş olması gerekir. Bu genişlik olmadan da park yapılabilir fakat bu sürüş tecrübesi gerektiren, hata payının daha yüksek olduğu bir opsiyondur.

2. Park edilecek alanın, daha sonra diğer araçların da çıkabileceği genişlikte olması kontrol edilir.

3. Park etme aşamalarına başlamadan önce, dörtlü ışıkları yakılır, böylece civardaki diğer araçlara park edileceği bildirilmiş olur.

4. Park yeri olarak belirlenen alanda, ön tarafta bulunan araca yarım metre kadar yaklaşılır.

5. Yarım metre yaklaşılan araçların tamponlarının aynı hizada olması sağlanır.

6. Araç geri vitese alınır, direksiyon sağ tarafa kırılır ve geri geri gitmeye başlanır.

7. 45 derecelik bir açıya gelindiğinde,durulur ve direksiyon bu sefer tam tersi sol tarafa kırılarak geri geri gidilmeye başlanır. Aracın 45 derecelik bir açıya ulaştığını anlayabilmek için, yan aynadan aracın plakasının görülüp görülmediği kıstas olarak alınabilir.

8. Bu aşamalardan sonra yatay park etmenin büyük bir bölümü tamamlanmış olur. Eğer hala gerekiyorsa, direksiyon tam olarak düz bir konuma getirilir, ve geri ya da ileri gidilerek, aracın iki araç arasında düzgün bir konuma yerleşmesi sağlanır.

Dikey Park Etme Teknikleri

Bir diğer yaygın olarak kullanılan park etme tekniği ise dikey park etmedir. Dikey park etmek, ülkemizdeki park alanlarının yapısı nedeniyle birçok şehirde yaygın olarak kullanılır. Paralel park etme tekniğine göre daha kolay olması sayesinde acemi sürücüler dikey park etme tekniğini daha hızlı bir şekilde kullanabilir. Nispeten kolay bir park etme tekniği olsa da, yine de dikkat edilmesi gereken noktalar ve sırayla gerçekleştirilmesi gereken aşamalar vardır. Dikey park etme tekniğini kullanabilmek için sırayla takip edilmesi gereken aşamalar şu şekildedir;

1. İlk etapta aracın park edilmesinin istendiği alan kontrol edilir. Alanın en az 2-3 metre genişliğinde olması sağlıklı ve zahmetsiz bir park gerçekleştirebilmek için son derece önemlidir. Mesafe ve genişliğin kontrol edilmemesi, diğer araçların çıkışına engel olmanın yanında, küçük ya da büyük kazalara da sebep olabilir.

2. Sinyal ışığı yakılır. Bu sayede etrafta bulunan araçlar, park edilmek istendiğini anlayarak, buna göre aksiyon alabilir.

3. Sinyal verildikten sonra, aracın direksiyonu park edilmesi istenen yöne doğru çevrilir.

4. Araç ileri doğru sürülür ve park yapılması istenen alana aracın girişi sağlanır.

5. Bu aşamadan sonra araç park alanına giriş yapmış olur ve dikey park etme tekniği tamamlanmış olur.

6. Aracın, girişte olduğu gibi çıkışta da düzgün ve zahmetsiz bir şekilde çıkabilmesi için, direksiyon tam olarak düz bir konuma getirilir. Bu sayede çıkış yapılırken daha kolay bir çıkış sağlanabilir.

Geri Geri Park Etme Tekniği

Genel olarak otopark gibi büyük park alanlarında kullanılan bu teknik, nispeten kolay bir park etme tekniğidir. Geri geri park etmek, dikey park etme tekniğine nispeten benzemektedir. Ayrıca geri geri park etme tekniğinde takip edilmesi gereken işlem ve aşamalar da az ve etkilidir. Ayrıca geri geri park etme tekniği kullanılırken, sürücü aracın ön tarafını görebilir durumdadır. Bu da park esnasında ön taraftan geçen herhangi bir aracın ya da yayanın kolaylıkla görülmesini ve buna göre aksiyon alınmasını kolaylaştırır. Bu denli kolay ve pratik olmasının yanında, kontrollerin düzgün bir şekilde yapılmasını gerektirir. Araç geri geri gideceğinden, görülemeyen kör noktalar oluşabilir. Sürücünün park etmeden önce göremediği noktaları kontrol ederek, herhangi bir cisim ya da canlının olmadığından emin olması, küçük ya da büyük kazaları önleyebilir. Geri geri park etme tekniğini kullanarak park yapabilmek için sırayla takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir:

1. Park edebilmek için uygun bir alan bulunduktan sonra, dörtlü ışıkları yakılır ve bu sayede etraftaki araçlara park yapılacağı bildirilir.

2. Direksiyon park yapılacak alana göre kırılır.

3. Araç geri vitese alınır ve direksiyonun kırıldığı tarafa doğru geri geri giriş yapılır.

4. Bu aşamadan sonra araç, park yapılması istenen alana uygun bir şekilde giriş yapmış olur.

5. Giriş yapıldıktan sonra, aracın kapılarının her iki tarafa da açılabilir olduğu kontrol edilir. Son olarak da, çıkış yapılırken kolaylık sağlaması açısından direksiyon düz konuma getirilir.

Düz Park Etme Tekniği

Park etme teknikleri arasından belki de en hızlı ve kolay olanıdır. Düz park etme tekniği, herhangi bir aşamanın takip edilmesini gerektirmeyen, her iki tarafı da boş olan bir alana, aracın sürülerek giriş yapmasıyla tamamlanabilir.

Park Etmeyi Öğrenmek için Neler Yapabilirsiniz?

Araba sürmek öğrenildiğinde unutulması zor bir işlemler dizisi olsa da, bu işlemler sürekli olarak aynı kalır ve tek kıstas pratiktir. Park etme tekniklerinde ustalaşmak ve hız kazanmak tamamen pratik yapmaya bağlıdır. Park etme tekniklerini kolayca gerçekleştirmek isteyen sürücüler belirli aralıklara park etme tekniklerini farklı alanlarda pekiştirebilir. Park etme tekniklerinin kullanımını geliştirecek bir diğer unsur da gözlemdir. Sürücüler başka sürücüleri park ederken izleyerek, hangi aşamaları hangi zamanda yaptıklarını öğrenebilir. Alıştırma ve gözlem, park etme tekniklerinde ustalaşabilmeyi sağlayan en önemli unsurlardandır.

Siz de aracınızı satmayı düşünüyorsanız Otonakit’e gelin, online fiyat alma imkanından yararlanarak sorunsuz, güvenli ve hızlı bir şekilde aracınızı satın.


Arabam Kaç Para

Etiketler