Trafik Kazasında İlkyardım Nasıl Yapılır?

ilk yardım

Trafik halindeki yollarda istenmese de çeşitli kazalar meydana gelir. Kazanın oluşumundan önceki anda ve kaza anındaki durum değerlendirmeleri, kazaya sebebiyet veren dinamiklerin farklı olduğunu gösterir ve kazalar da buna göre sınıflandırılır. Genel bir bakış açısıyla bu dinamikler kimi zaman sürücüden kimi zaman sürücüye müdahale eden diğer yolculardan kimi zaman da diğer araç kullanıcılarından kaynaklanır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı “Karayolu trafik istatistikleri” bültenine göre 2020 yılında toplam 983 bin 808 trafik kazası meydana gelmiş, 833 bin’den fazlasında sadece maddi hasar görülmüştür. Aynı istatistiklere göre kazadan sonra ölen kişilerin sayısında %9,5 ve yaralanan kişi sayısında ise %20,1 azalma görülmüştür. Tüm bu bilgiler, kaza esnasında doğru ve yerinde müdahale ile ilk yardım önemini gösterir. Peki, ilkyardım nedir ve ilkyardımın temel uygulamaları nelerdir? Yazımızda bu soruları yanıtlayacak ve doğru müdahalenin detaylarını anlatacağız 

İlkyardım Nedir

Trafik kazasında ilk yardım nedir? Kaza ya da benzeri bir yaşamsal tehlike oluştuğu durumda sağlık görevlileri gelene dek yapılan uygulamalara ilkyardım denir. Bu uygulamalarda en çok kullanılan araç ve gereçler trafik kazasında ilkyardım için araçta hazır bulunan ilkyardım çantaları içindeki malzemelerdir.

İlkyardım Neden Yapılır, Amacı Nedir?

Trafik ve ilk yardım bilgileri genellikle ehliyet sınavlarına girmeden önce eğitim alınan kurslar tarafından verilmektedir. Ancak özellikle ilkyardım bilgileri sürekli güncellenmesi gereken bilgilerdir. İlkyardımın amacı, bir sağlıkçı gibi müdahale etmek değil, kaza esnasında gerçekleşen travmatik durumlardan kazazedeyi kurtararak sağlık çalışanlarına hazırlamaktır. Burada önemli olan nokta, hangi müdahalenin ne zaman yapılacağını çok iyi bilmektir. İlkyardımın başlıca dört amacı vardır. Bu amaçlardan ilki, kazazedenin hayati tehlikesini ortadan kaldırmaktır. Hemen ardından yaşamsal fonksiyonlarının sürdürmesi için gerekli zeminin hazırlanması gelir. İlkyardımcı, kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek amacını da taşımak zorundadır. Dördüncü ve en son amaç, iyileşmesinin kolay hale getirilmesini sağlamaktır.

İlkyardımın İlkeleri: Kimler İlkyardım Yapabilir?

İlkyardım uygulamaları herkes tarafından biliniyor olsa da müdahale anında uygulamayı gerçekleştirecek kişilerin, herkesten ayrılan çeşitli özelliklerinin olması gerekir. Kimlerin ilkyardım yapabileceğine dair detayları şöyle sıralayabiliriz:

 • İlkyardım yapabilecek kişinin, bu konuyla ilgili eğitim almış olması önemlidir. Bu eğitimi sağlık kurumlarından, çeşitli gönüllü kuruluşlar ve derneklerden almak mümkündür.
 • Sağlık Bakanlığı, ilkyardım ile ilgili bir yönetmelik yayımlamıştır. Buna göre en az ilkokul mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış ve 19 yaşından gün alıyor olmak, temel ilkyardım eğitimini tamamlamış olmak ve İl Sağlık Müdürlüklerinin açtığı sınavlarda başarı kazanmış olmak önemlidir. Bu sınavlarda başarı kazananlara ilkyardımcı sertifikası ve kimlik kartı verilir.

İlkyardımcının Özellikleri: İlkyardımcının müdahalede yapması gereken durumlar 

Kazanın hemen sonrasında, ilkyardımcı seri hareket etmeli ve aynı zamanda sakin olmalıdır. İlk müdahalede uygulama yapacak kişinin iş sıralaması şöyledir::

Koruma

 • İlkyardımcının, üçgen reflektörlerle olay yerini belirlemesi ve olası trafik kazalarına engel olması
 • Çevreden kazayı izlemeye gelmiş kişilerin uzaklaştırılarak kazazedelere hava alabilecekleri bir alan açması
 • Kazaya uğrayan aracın kontağını kapatarak başka bir patlama ve benzeri olayı önlemesi
 • Kazazedelerin hareket ettirilmesine engel olması önem taşır.

Bildirme

Kazanın hemen ardından, ilkyardımcının acil yardım servisine (112) haber vermesi ya da bunu organize etmesi gerekir. Acil yardım merkezinin tüm bilgileri doğru şekilde aldığından emin olmanız çok büyük önem taşır. 112 Acil’e bildirmeniz gereken bilgiler şöyledir:

 • İlkyardımcının kendi kimlik bilgileri ve iletişim için bir numara
 • Kazazedenin kimlik bilgileri
 • Olay yerinin tam adresi ve kazanın tanımlanması
 • Kaç tane kazazede ya da ölü olduğu
 • Kazazedelerin durumu
 • Yapılan ilkyardım müdahalelerinin neler olduğu

Kurtarma

 • Öncelikle kazazedeyi sakinleştirerek ani hareket etmesini engellemek gerekir.
 • En doğru yardımı gerçekleştirmek için sakin kalmak önemlidir.
 • İlkyardım müdahalesini, eğer tehlikeli bir durum söz konusu değilse, kazazedenin yattığı yerde yapmak gerekir. Tehlikeli bir durum varsa kazazede uygun şekilde taşınmalıdır.
 • Kazazede olayın şoku ile titreme ve nöbet geçirebilir. Bedenini sıcak tutmak önemlidir.
 • Kazazede ile iletişime geçerek bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Kazazedenin yarasını görmesi ya da yarasıyla ilgili herhangi bir tespitte bulunması engellenmelidir.
 • Kazazedenin durumuna ve alınan eğitime göre müdahale yapılmalıdır.
 • Görev tamamlanıncaya kadar kazazede yalnız bırakılmamalıdır.

İlkyardım Öncelik Sıralaması: Kaza Yeri İlkyardım Önlemleri ve Araç İlkyardım Çantası

Kaza yeri ilkyardım önlemleri temelde yeni bir kazanın oluşumunu engellemek için uygulanan önlemlerdir. İlkyardımcı, kazazedeye müdahaleden önce tüm bu önlemleri almalı ya da organize etmelidir. Uyarıcı reflektörlerle kaza alanını dış etkenlerden korumaya aldıktan hemen sonra araçların akü kutup başlarını çekerek bağlantıları keser. Bu ortamlarda sigara içilmesi, ateş yakılması gibi ateş içeren çeşitli eylemlerin, sızan yanıcı gazların varlığı tehlikesi dolayısı ile kesinlikle önlenmesi gerekir. Kaza gece gerçekleşmişse ortamın aydınlatılması ve yardım edebilecek kişileri belirleyerek görev vermeniz de önemlidir.

2021 Yılı İtibari ile Trafik Cezalarındaki Yeni Gelişmeler yazımızda.

İlkyardım çantası ise kolay ulaşılabilir bir yerde olmalıdır. Araç yangın söndürücü, ilkyardım çantası gibi önemli parçalar genellikle bagajda taşınır, ancak bu her zaman pratik çözümler sağlamaz. Müdahale gerektiğinde kolaylıkla ulaşılabilen bir yerde olmaları her zaman daha avantajlı olur.

Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Trafik kazası beklenmeyen bir durumdur. Bu tip beklenmeyen durumlarda öncelikli olarak sakin kalınması önem taşır. Kazayı birincil derecede yaşayan kişilerin tamamının şokta olduğunu unutmamak gerekir. Yaptıkları herhangi bir taşkın hareket doğru karar verecek durumda olmadıklarının bir göstergesi olabilir. Bu nedenle söylenen hiçbir şeyi ve yapılan hiçbir hareketi kişisel algılamadan, kazazedelerin sağlık ekipleri için hazırlanmasına odaklanmak büyük önem taşır.

Polis ve Ambulans Ne Zaman Çağırılmalı?

Sadece maddi hasar oluşan trafik kazalarında taraflar, kazanın oluşumu hakkında hemfikir ise polis çağırmaya gerek olmaz. Ancak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında vakit kaybetmeden trafik polisinin çağrılması gerekir. Ambulans ise yaralanmalı kazalarda çağrılmalı, ancak çağrılmadan önce yaralılar hakkında tam bir bilgi alınması ve bu bilginin iletilmesi önemlidir.

Kaza Sonrası İlkyardım

Kaza olmuş ve kazazedeler bölgedeyse ilkyardımcının yapması gerekenler şöyle sıralanabilir:

 • İlkyardımcı öncelikle çevrede sağlık görevlisi olup olmadığını çevreye sormalı ve var ise onun talimatlarına uymalıdır.
 • İlkyardım yapacak kişi kendi güvenliğini sağladıktan sonra sakin bir şekilde yaralılara müdahale etmelidir
 • Kazadan herhangi bir yara almadan kurtulmuş olan kişiler ya da gönüllü yardımcıları bularak onları organize etmeli, polis arama, reflektörleri koydurma gibi işlemleri yaptırmalıdır
 • Kazada yangın söz konusu ya da bir yangın tehlikesi varsa itfaiyeye haber vermelidir.
 • Çevredeki kişilerin kazazede etrafında toplanmasını engellemelidir. Ayrıca patlama, zehirlenme gibi tehlikelerin olabileceği durumlarda herkesi bölgeden uzaklaşmaya yönlendirmelidir.
 • Öncelikle kazazedenin bilincini, çeşitli sorular sorarak (bugün günlerden ne, adın ne, hangi yıldayız vb) kontrol etmeli, ağrısı olup olmadığını hastanın ağzından öğrenmeli, solunumunu ve nabzını kontrol etmelidir. Yaralının bilinci açıksa onu telkin ederek paniğe kapılmasını engellemelidir.
 • Hastada kırık ya da çıkık gibi durumlar varsa yerinde müdahale sağlanmalı, kırık olan yer kesinlikle oynatılmamalıdır. Hastada kanama varsa öncelikle kanamanın durdurulması için uygulama yapılmalıdır.
 • Hastanın şikayetleri dinlenerek sakin bir ses tonuyla kendisiyle konuşulmalıdır. Kazazede sayısı birden fazlaysa durumu ağır olanlardan hafif olanlara doğru öncelik sıralaması yapılmalıdır.
 • İlkyardım görevlisi, bilmediği bir uygulamayı kesinlikle kullanmamalı, gerekmediği sürece kalp masajı gibi tehlike içeren uygulamaları yapmamalıdır. Ayrıca kazazededen çıkan kan, salya, tükürük gibi vücut sıvılarıyla temas etmemeli ya da mümkün olduğunca korunmalıdır.
 • Sağlık ekipleri gelene kadar kazazedenin tüm bilgilerinin kaydını almalı, kullandığı ilaçlar, alerjik durumu, şeker hastalığı, epilepsi vb hastalığı olup olmadığının bilgilerini alıp kaydetmeli ve ekiplere vermelidir.

Araba İlkyardım Çantasında Bulunması Gerekenler

Araçların ilkyardım çantasında bulunması gereken eşyalar şöyle sıralanabilir:

 • Kanı durdurmak için kullanılan otomatik turnike
 • Flaster, büyük ve üçgen sargı bezleri,
 • Çengelli iğneler ve paslanmaz makas
 • Yara bantları, hidrofil pamuk ve gaz kompresi
 • Antiseptik solüsyon, yanık örtüsü
 • Suni solunum maskesi, cerrahi eldiven
 • El feneri, düdük (el fenerinin pilleri dönemsel olarak kontrol edilmelidir)

Trafik kazalarının bir kısmı ne sürücülerden ne de dış etkenlerden kaynaklanır. Kimi zaman araçtaki kontrol edilmemiş ya da bakımı yapılmamış bir aksam da bir anda kazaya sebebiyet verebilir. Bu nedenle aracı satın alırken ve belli dönemlerde kontrollerinin yapılması önem taşır.Güvenli, huzurlu trafik seyri için öncelikle araçlarınızın kontrollerinin tamamlanması önem taşır. Siz de aracınızı satmadan önce Otonakit’den hemen teklif alın !

Arabam Kaç Para

Etiketler